Kalite Politikamız

• Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;
• Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.
• Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
• Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.
• Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
• Uygulama kontrolü,
• Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

Çevre Politikamız

• Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standarlarını uygulamak.
• Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.