Asgün Yapı, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.

İnşaat Aşamasında

• Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmenliğine uymak.
• Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
• Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
• En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Son Kullanıcı İçin Evlerde;

• Proje ve üretim konusunda uzman ekibi ve çözüm ortakları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.
• Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak